Ostatni dzwonek – inaczej nie będziesz mógł sprzedawać alkoholi w 2019 r.

alkohol dokumenty koncesja oświadczenie piwo przedsiębiorca wino

Jak co roku o tej porze, przedsiębiorcy posiadający koncesje na sprzedaż alkoholi, mają obowiązek złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły. Spóźnienie i błędy w oświadczeniu mogą sporo kosztować – w najgorszym wypadku nawet cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholi na trzy lata. 

beer-820011_1920

Nie zawsze odkładanie czegoś na później ma poważne konsekwencje. Są jednak sprawy, których przekładać nie warto. Właściciele lokali gastronomicznych, poza rozliczaniem PIT-ów pilnują co roku jednej daty – rozliczenia rocznej wartości sprzedaży alkoholi. Termin jest nieprzekraczalny – 31 stycznia. Do tego dnia należy złożyć oświadczenie oraz uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym. Kiedyś przekroczenie tej daty wiązało się z utratą pozwolenia na sprzedaż alkoholi na minimum pół roku. Dla miejsc, których gros utargu pochodzi ze sprzedaży alkoholi (np. pubów, barów, ale też nastrojowych kafejek serwujących latem prosseco a zimą wino grzane) może to być cios, po którym się już nie podniosą. W styczniu 2016 roku wprowadzono nowelizację, która pozwala na dopełnienie tego obowiązku w kolejnym miesiącu, co wiąże się jednak z wysoką, dodatkową opłatą.

writing-1149962_1920

 

O czym trzeba pamiętać rozliczając roczną sprzedaż alkoholi:

– oświadczenie należy złożyć w urzędzie dzielnicy do 31 stycznia,
– do końca stycznia należy również uiścić opłatę za korzystanie z zezwoleń za rok bieżący. Można to zrobić jednorazowo lub w 3 równych ratach, których terminy są nieprzekraczalne (31.01, 31.05, 30.09),
– osoby, które nie złożyły oświadczenia w terminie mają jeszcze szansę zrobić to w ciągu 30 kolejnych dni. Wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 30% rocznej, podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń,
– przekroczenie terminów, w których ma być uiszczona opłata, wiąże się również z karą w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym,
– oświadczenie musi być wypełnione rzetelnie, bez zaokrąglania kwot, ze wskazaniem faktycznej wartości brutto sprzedanego alkoholu. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ urząd przeprowadza kontrole oświadczeń, a za błędne wypełnienie oświadczenia można utracić zezwolenie na okres trzech lat,
– oświadczenie dotyczy wyłącznie alkoholi, w rozumieniu ustawy są to napoje zawierające powyżej 0,5% alkoholu. Nie należy więc uwzględniać w nim piw czy win bezalkoholowych.

 

alcohol-1869282_1920

 

Należy mieć na uwadze, że już w lutym urzędnicy rozpoczynają wyrywkowe kontrole przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, które na celu mają sprawdzenie prawidłowości złożonych oświadczeń. Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu i są dość absorbujące dla przedsiębiorców. Urzędnicy szczegółowo sprawdzają faktury zakupu alkoholi na przestrzeni całego roku, raporty niefiskalne, wydruki z systemów POS, spisy z natury (początkowe i końcowe) i raporty okresowe. W razie wykrycia nieprawdziwych danych w oświadczeniu przedsiębiorca traci zezwolenie i możliwość ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia dotyczy każdego przedsiębiorcy, który podawał nieprawdziwe dane w oświadczeniu (kwoty zawyżone lub zaniżone), niezależnie czy było to celowe działanie, czy nieumyślne.

Jak widać, nie warto spóźniać się ze złożeniem oświadczenia, czy pozwolić sobie na jakikolwiek błąd podczas jego wypełniania. W dobie systemów POS, które same zliczają wartości sprzedaży, według ustalonych przez nas grup produktów, wygenerowanie raportu sprzedaży alkoholi, to kwestia dosłownie kilku kliknięć. Wartości te, w podziale na kategorie: do 4,5% (w tym piwo), 4,5% – 18% (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18%, wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach w oświadczeniu. Dokument należy następnie złożyć w odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności urzędzie i cieszyć się zyskami ze sprzedaży alkoholi przez cały następny rok…