Restauracja krok po kroku

business know-how lokal restauracja

Otwarcie własnego biznesu gastronomicznego, czy chodzi o restaurację, knajpę, czy nawet bar – na początku zawsze wydaje się wyzwaniem – głównie ze względu na pozwolenia, wnioski i umowy, z którymi trzeba się uporać przed startem. Przyda się dokładna lista zadań do wykonania, żeby nic nas nie zaskoczyło. Logistyka przede wszystkim!

Mamy już opracowaną koncepcję – wierzymy w nią i liczymy, że się sprawdzi. Mamy już biznesplan. Przed nami załatwianie formalności (w tym założenie działalności gospodarczej, jeżeli jeszcze jej nie posiadamy) i odpowiednich pozwoleń. Dalej wynajem (rzadziej budowa) lokalu i remont, a wraz z nim projekty technologiczne oraz instalacyjne. Równolegle czeka nas zakup potrzebnego wyposażenia. Równie ważna – a może nawet najważniejsza – jest rekrutacja personelu, bo na nim opiera się cały biznes. Ale po kolei – zaczynamy od spraw urzędowych. 

Gastrodziałalność, czyli zakładamy firmę 

1 osa

Jako osobie fizycznej wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej najłatwiej będzie nam złożyć online na stronie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). Formularz CEIDG-1 znajdziemy na www.ceidg.gov.pl. Jeśli nie posiadamy podpisu elektronicznego, możemy nadal wypełnić wniosek zdalnie, a podpisać go w dowolnej gminie – wówczas potrzebny nam będzie numer wniosku. Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne.  CEIDG przesyła do GUS odpowiednie dane niezbędne do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (numer REGON). Wniosek ten skutkuje też zgłoszeniem płatnika składek do ZUS oraz nadaniem numeru NIP.

Wpis w CEIDG obowiązuje również przy spółkach cywilnych.

Jeżeli zakładamy spółkę handlową, składamy wniosek o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracji można dokonać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl). Automatycznie następuje nadanie numerów REGON, NIP oraz zgłoszenie płatnika składek w ZUS. W Urzędzie Skarbowym wybieramy formę opodatkowania i częstotliwość wpłaty zaliczek na podatek (miesięcznie bądź kwartalnie).

Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności musimy we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R – rejestracja również jest bezpłatna.

Uwaga: Rejestrując działalność, należy wpisać kod PKD 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne), który dotyczy „przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane”. Są jeszcze inne podklasy, które możemy podać jako działalność dodatkową. Bezpieczniej jest wybrać na początku szerszy zakres działalności – co nic nie kosztuje, a w przyszłości oszczędzi nam wizyt w urzędzie, w celu uzupełnienia. Kategorie są dostępne do sprawdzenia na stronie www.pkd.com.pl.

Naszą nową firmę czeka jeszcze ewentualne wyrobienie pieczątek (co obecnie nie jest już obowiązkowe), założenie firmowego rachunku bankowego, nawiązanie współpracy z księgowym, zakup, fiskalizacja i zgłoszenie do Urzędu Skarbowego kasy fiskalnej.

 

Urządzamy się, czyli przystosowanie i odbiór lokalu

2 intergram

Znalezienie odpowiedniego lokalu to kluczowe zadanie. Mając pomysł na knajpę, wiedząc, jaki będzie miała charakter i dla jakich odbiorców będzie stworzona, powinniśmy szukać miejsca, które będzie korespondowało z naszym zamysłem, a jego lokalizacja pomoże nam dotrzeć do założonej grupy docelowej. – Najczęściej popełnianym błędem, poza złym biznesplanem lub jego brakiem, jest wybór lokalu, w którym potem nie można stworzyć restauracji, jaką sobie wymarzyliśmy, np. ze względów na ograniczenia techniczne budynku – tłumaczy Jan Marek Mołoniewicz, doradca z MoJa Consulting.

Kiedy mamy już założoną działalność, kupiony bądź wynajęty lokal i odpowiedni remont za sobą, musimy uzyskać zgodę na prowadzenie punktu gastronomicznego w danym lokalu. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów gastronomicznych należy złożyć w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności, w terminie co najmniej 14 dni przed datą planowanego otwarcia lokalu.

Przed wizytą Inspektora musimy przygotować szereg dokumentów: potwierdzających własność lub najem lokalu (akt notarialny lub umowa najmu), dokumenty z etapu budowy lub aranżacji lokalu (decyzje i zgody gminy związane z budową, przebudową, zmianą sposobu użytkowania), projekt budowlany, inwentaryzację wraz z opisem technologicznym, projekty branżowe (m.in. projekt wentylacji wraz z kontrolą jej wydajności) oraz technologiczne, uzgodnione przez rzeczoznawców (ich lista dostępna jest na stronach sanepidu). Inspektor będzie również sprawdzał czy zadbaliśmy o odstępstwa (np. w przypadku zaniżonej wysokości lokalu czy braku naturalnego światła), o które na wcześniejszym etapie można wnioskować w Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym. Sprawdzi również badanie jakości wody, które wcześniej zleca się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dokumenty działalności gospodarczej (wyciąg z CEIDG), umowę na wywóz śmieci i inne dokumenty, o ile mają uzasadnienie.

Jeśli zgromadzimy wszystkie dokumenty, a Inspektor nie będzie miał żadnych technicznych uwag, wizyta powinna zakończyć się sukcesem, a my będziemy już formalnie gotowi na otwarcie.

 

Wisienka na torcie, czyli jeszcze garść pozwoleń 

Hasiči

Najgorsze za nami. Zostaje jeszcze kilka pozwoleń, bez których nie warto zaczynać.

Abyśmy mogli legalnie puszczać muzykę w lokalu i podawać Gościom alkohol, musimy zgłosić się do odpowiednich instytucji.

O opłaty za odtwarzanie utworów upominają się w Polsce aż cztery organizacje zarządzania prawami autorskimi, z którymi należy zawrzeć umowy, dające prawo do publicznego odtwarzania utworów: Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS), Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców (STOART), Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) oraz ZPAV (Związek Producentów Audio-Video).

– Wysokość opłaty zależy od wielu czynników, np. od typu lokalu (restauracja, bar mleczny, kawiarnia etc.), wielkości miejscowości, liczby miejsc w lokalu. Zatem inną stawkę będzie płaciła kawiarnia w miasteczku na Mazowszu, a inną duża restauracja w Zakopanem. Jeśli chodzi o upusty, np. za płatność z góry za cały rok, mogą sięgać aż 15 proc. – mówi Anna Klimczak z Wydziału ds. Komunikacji z okręgu warszawskiego ZAiKS.

Należy pamiętać, że nie wystarczy wybrać jednej z tych organizacji. Opłaty należy regulować względem wszystkich czterech, co jest skrupulatnie kontrolowane podczas inspekcji pracowników każdej z tych organizacji.

Co to oznacza w praktyce dla kieszeni małego przedsiębiorcy? Niewielki lokal musi liczyć się z kosztami rzędu 100-200 zł miesięcznie. Kwoty te będą znacznie wyższe w przypadku dużego obiektu w sporym mieście.

Czy jest jakiś sposób na unikniecie tych opłat? Jeśli nie zależy nam na mainstreamowej muzyce, możemy przerzucić się np. na radio internetowe z muzyką na licencji Creative Commons, siłą rzeczy bardziej niszową. Opłaty licencyjne za miesiąc mieszczą się między 40 a 90 zł (w zależności od wielkości lokalu). Sprawdźcie RebelScream.pl, Publicmusic.pl, Musicdays.pl, Jamendo.com/pl. Możecie też kupić płytę albo pen drive’a z utworami Creative Commons. W obu przypadkach należy mieć certyfikat od firmy, u której kupiliśmy usługę oraz fakturę dokumentującą zakup – to podkładka na wypadek kontroli z ZaiKS.

kolaudace

Jeśli chcemy podawać w swoim lokalu piwo, wino albo koktajle, zgłaszamy się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Koncesję możemy dostać dopiero po odbiorze lokalu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Każda kategoria procentowa, to oddzielne zezwolenie i inna opłata.

zezwolenie „A” – na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5% alkoholu – piwo —> opłata wynosi 525 zł

zezwolenie „B” – chodzi o napoje zawierające od 4,5% do 8% alkoholu – wino —> opłata 525 zł;

zezwolenie „C” – na napoje powyżej 18% alkoholu – np. wódkę —> opłata 2100 zł.

Opłaty za detaliczną sprzedaż alkoholu właściciele lokali wnoszą na początku roku, istnieje możliwość rozbicia jej na 3 równe raty. Koniecznie należy pilnować dat spłaty rat, ponieważ przekroczenie terminu może spowodować utratę koncesji. Pod koniec roku pracownicy urzędu miasta zgłaszają się do lokalu po zestawienie sprzedaży alkoholi – na ich podstawie, lokale które sprzedają dużo alkoholu, mogą spodziewać się podniesienia stawek na kolejny rok.

Ludzie – fundament restauracji

3 povinnosti zaměstnavatele 1

Mimo, że zaczynamy od czystych formalności i czasem dosłownie – od postawienia fundamentów, to nie możemy zapominać o pracownikach. Doświadczony szef kuchni, który rozumie naszą ideę, wykwalifikowani kelnerzy, barmani i bariści –  to wielki skarb dla każdego lokalu. Wbrew pozorom ciężko o dobry personel, dlatego, gdy już trafimy na „tych dobrych”, zapewnijmy im jak najlepsze warunki pracy.

4 povinnosti zaměstnavatele 2

Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które potwierdzą, że ich posiadacz nie cierpi na żadną chorobę zakaźną i nie stwierdza się przeciwwskazań do pracy z żywnością. Do niedawna wymagano książeczki sanepidowskiej, która obecnie nie jest dokumentem medycznym i nie potwierdza zdolności do pracy z żywnością.

Aby uzyskać orzeczenie, pracownicy powinni zgłosić się do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej działającej w ich rejonie wraz ze skierowaniem od pracodawcy, gdzie zostaną poproszeni o oddanie do badań 3 próbek kału. Z wynikami należy udać się do lekarza medycyny pracy, który zaleci dalsze badania, na postawie których wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań (lub występowaniu czasowych bądź trwałych ograniczeń) do wykonywania pracy.

Warto pomyśleć nad optymalnymi formami zatrudnienia, zarówno dla nas, jak i dla pracowników. Inne oczekiwania będą mieli wobec nas ubezpieczeni w szkole studenci, a inne osoby po trzydziestce, bez ważnego ubezpieczenia. Warto być elastycznym i inwestować w oddanych pracowników, także poprzez formę zatrudnienia.

úvod + hygiena

Jedno jest pewne – trudno o dobrych pracowników, szczególnie w branży gastronomicznej, która traktowana jest często jako etap przejściowy w karierze. Dlatego warto pomyśleć o metodach motywacji, poza oczywistymi – finansowymi. Spektrum jest szerokie: pełen pakiet ubezpieczeń, pakiety medyczne i sportowe, oferta szkoleniowa (umiejętności twarde, np. barmańskie, jak i miękkie, np. kontakty z ludźmi, umiejętności sprzedażowe).

Mamy już lokal, zgody, koncesje, odpowiednich ludzi. Najgorsze już za nami. Przed nami – ciężka, codzienna praca, liczne trudności, wyzwania, wyrzeczenia, ale też wielka satysfakcja z prowadzenia własnego lokalu. Przy żelaznej konsekwencji, dużym zaangażowaniu i odrobinie szczęścia, sukces murowany.

Powodzenia!